402283

Rodzaje inwestycji giełdowych ( Akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne )

Rynek finansowy

Hej! 😉

Być może zastanawiasz się jak pomnożyć swoje pieniądze?

Lokowanie kapitału na kontach oszczędnościowych lub lokatach nie przyniesie dużych zysków – w czasach kryzysu, stopy procentowe są bliskie zeru.

O wiele więcej można zarobić inwestując wolne pieniądze na giełdzie – choć tu musimy liczyć się z większym ryzykiem.

Giełda papierów wartościowych oferuje kilka rodzajów inwestycji. Każdy, kto interesuje się inwestowaniem, powinien je znać.

Podstawowe rodzaje inwestycji

Giełda oferuje różne sposoby inwestowania środków pieniężnych. Każdy początkujący inwestor może zapoznać się z charakterystyką, zaletami oraz wadami trzech podstawowych instrumentów finansowych, którymi są:

 • akcje,
 • obligacje,
 • fundusze inwestycyjne,

Akcje – czym są i jak w nie zainwestować?

Akcje giełdowe to rodzaj inwestycji, który należy do jednych z najbardziej dochodowych sposobów pomnażania majątku. Akcje to instrumenty emitowane przez spółki akcyjne, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym (prawo do dywidend) oraz niemajątkowym (prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Wchodząc w posiadanie takich papierów wartościowych, stajesz się niejako współwłaścicielem danego przedsiębiorstwa.

Jak kupić akcje na giełdzie? Zacznijmy od tego, że zakup akcji powinna poprzedzić rzetelna analiza sytuacji finansowej wybranej spółki akcyjnej.

Ten rodzaj inwestycji potrafi przynieść spektakularne zyski, jednak zakup akcji jest obarczony dużym ryzykiem – ich cena potrafi zmienić się diametralnie z dnia na dzień.

Jeżeli zdecydujesz się na zakup papierów wartościowych danej spółki, konieczne będzie założenie rachunku inwestycyjnego w licencjonowanym domu maklerskim.

Dzięki temu zyskasz możliwość kupna oraz sprzedaży akcji, a także innych instrumentów finansowych.

W jaki sposób możesz zarobić na posiadanych akcjach?

Po pierwsze możesz je sprzedać, gdy kurs tych papierów wartościowych wzrośnie.

Bieżące ceny akcji na giełdzie ustala się na podstawie zleceń maklerskich – to, jak kształtuje się kurs, zależy zatem od popytu i podaży na daną akcję. Poza tym w sytuacji gdy spółka wypracuje zysk, możesz liczyć na wypłaty dywidend, czyli części zysku netto , które przypadają wszystkim akcjonariuszom.

Obligacje – na czym polega ten rodzaj inwestycji?

Innym sposobem inwestowania kapitału jest zakup obligacji. Obligacje to papiery wartościowe zaliczane do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. Ich zakup można porównać do udzielenia pożyczki. Strona emitująca obligacje stwierdza, iż jest dłużnikiem drugiej strony i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia, jakim jest odkupienie obligacji wraz z należnymi odsetkami. W przeciwieństwie do akcji, obligacje charakteryzują się stałym zyskiem, ale ich posiadacz nie otrzymuje żadnych oczywistych praw majątkowych czy niemajątkowych względem emitenta.

Na rynku dostępne są obligacje emitowane przez:

 • skarb państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa

Obligacje skarbowe (emitowane przez państwo) uznaje się za najbezpieczniejszą formę lokowania środków pieniężnych. Większym ryzykiem są natomiast obarczone obligacje korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa). Te można zakupić zarówno na giełdzie, jak i poza nią. Wśród początkujących inwestorów panuje przekonanie, że rodzaj inwestycji w obligacje jest mniej opłacalny niż akcje. Jednak obligacje korporacyjne mogą przynosić zyski na poziomie 7-8% rocznie.

Fundusze inwestycyjne – czy warto?

Inwestowanie na giełdzie można też rozpocząć poprzez fundusze inwestycyjne, będące formą zbiorowego inwestowania. Fundusz inwestycyjny polega na lokowaniu środków pieniężnych w różnorodne instrumenty dostępne na rynku finansowym. Z pomocą funduszu inwestycyjnego możesz ulokować swój kapitał w:

 • papierach wartościowych,
 • spółkach,
 • instrumentach rynku pieniężnego,
 • wierzytelnościach,
 • walutach,
 • innych prawach majątkowych.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w funduszu inwestycyjnym, to Twoje środki będą zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które w Twoim imieniu zadecyduje o wyborze inwestycji. Każdy fundusz musi określić swoją politykę działania, czyli wskazać, w które instrumenty finansowe lokuje zgromadzone środki.

W zależności od tego, jakie inwestycje łączy dany fundusz, nazywa się go funduszem akcji, funduszem papierów dłużnych, funduszem rynków zagranicznych, funduszem mieszanym czy funduszem branżowym.

Czy warto zdecydować się na ten rodzaj inwestycji? Fundusze to może być dobra inwestycja dla osób, które nie mają dużego doświadczenia lub brak im czasu i ochoty na samodzielne zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Fundusz jest aktywnie prowadzony przez profesjonalną jednostkę, która inwestuje kapitał w Twoim imieniu. Oczywiście z takim rozwiązaniem wiążą się dodatkowe koszty, jak opłata manipulacyjna, administracyjna czy opłata za zarządzanie.

Jaki rodzaj inwestycji wybrać?

Reasumując, giełda jest miejscem, w którym każdy może znaleźć odpowiedni dla siebie rodzaj inwestycji. Możesz zdecydować się na zakup akcji spółek akcyjnych lub obrót obligacjami.

Niezależnie od tego, która inwestycja wydaje Ci się być najlepszym rozwiązaniem, pamiętaj o dywersyfikacji swojego portfela!

Dywersyfikacja, czyli podział portfela pomiędzy różne rodzaje aktywów inwestycyjnych, pozwoli Ci ograniczyć ryzyka. Mądrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny powinien zawierać różne rodzaje inwestycji giełdowych.

www.sztukainwestycji.pl

Dodaj komentarz

Twoja podróż w świecie pełnym flow

Obecny Etap: 1/3

Wejście do świata pełnego Flow

Przed wejściem do świata flow skonfiguruj konto i stwórz swoją postać.

Twoje zadania na tym etapie:

 • Załóż konto w Klubie
 • Wypełnij onboarding
 • Stwórz swojego avatara 3D

Twoje postępy

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby zobaczyć swoje postępy w kursach i wyzwaniach.

Oglądaj Micro-Video i odbieraj punkty

Obejrzyj krótkie filmy i odbierz punkty za każdy z nich

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby zobaczyć filmy i otrzymać punkty

Dodaj swoją notatkę

Zaloguj się na swoje konto w Klubie, aby móc dodawać notatki