402371

GraphQL vs REST API

GraphQl

GraphQL warto użyć do:

  1. Wewnętrzne API dla webowych i mobilnych aplikacji, bo wystarczy zabezpieczyć kluczem AP
  2. Prototypowanie i startupy, bo łatwiej wprowadzać zmiany
  3. Aplikacja to nie tylko CRUD, bo łatwiej modelować zdarzenia biznesowe
  4. Integracja danych z różnych źródeł, bo 1 serwer proxy obsługuje dane z innych API

Wady w porównaniu z REST API:

  1. Trudniej zrobić cachowanie danych
  2. Trudniej zoptymalizować złożone zapytania. Elastyczność tworzenia zapytań ma taki koszt.
  3. Trudniej zrobić zabezpieczenia – jak masz dużo zagnieżdżeń w zapytaniu – może ono trwać długo lub zawiesić serwer – trzeba blokować takie zapytania. Ma to duże znaczenie gdy API jest publiczne.

Dodaj komentarz