403008

Ukończono lekcję – “VIDEO HACKER: 10 KLUCZOWYCH ELEMENTÓW, KTÓRE WARTO SPRAWDZIĆ PRZED ZLECANIEM VIDEO DO ZEWNĘTRZNEJ FIRMY”